شرایط استفاده از تارنمای فناوران ناب افزار ایرانیان

شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر و تارنمای فناوران ناب افزار ایرانیان می باشد.

کلیه محتوای موجود در این تارنما، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، به طور کامل متعلق به تارنمای فناوران ناب افزار ایرانیان می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، ارسال و انتقال آنها را ندارد و تنها برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع استفاده از آن بلامانع می باشد.

شرایط استفاده از خدمات سایت

به محض ورود شما به سایت یا پذیرش عضویت شما در سایت فناوران ناب افزار ایرانیان ، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.